ЖКГ

Українська партія
Підтримують: 10 Проти: 4
Самоврядна Українська Держава
Підтримують: 9 Проти: 2
Територіальна громада – первинний суб'єкт місцевого самоврядування Забезпечення сталого місцевого та регіонального розвитку, реальної організаційної та фінансової самостійності територіальних громад і регіональних органів місцевого самоврядування, наближення їх до європейських стандартів вимагає комплексного вирішення завдань, серед яких основні: впровадження належних політичних, інституційних, правових та організаційних заходів, необхідних для реформування системи адміністративно-територіального устрою України та забезпечення сталого розвитку територій трансформація базової ланки системи адміністративно-територіального устроюз метою формування реального суб'єкта місцевого самоврядування - такої територіальної громади, яка мала б необхідні фінансові, матеріальні та ресурсні можливості для надання населенню повноцінних адміністративних та громадських послуг (самоврядна, дієздатна територіальна громада) укрупнення територіальних громад з метою забезпечення їх самоврядності та дієздатності стимулювання становлення територіальної громади як соціальної спільноти, розвитку форм прямої демократії, активного залучення членів громади до участі у здійсненні завдань та функцій місцевого самоврядування, забезпечення прозорості в діяльності органів місцевого cамоврядування та їх посадових осіб розробка дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю органів публічної влади на місцевому та регіональному рівнях запровадження повноцінного місцевого самоврядування на районному та об-ласному територіальних рівнях з такими його інститутами, як регіональна власність, регіональні податки вдосконалення порядку формування представницьких органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів сприяння створенню умов для належного матеріального, фінансового та іншого ресурсного забезпечення виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, визначення статусу комунальної власності, стимулювання зусиль органів місцевого самоврядування щодо розширення доходної частини бюджетів місцевого самоврядування, районних та обласних бюджетів за рахунок внутрішніх джерел реформування житлово-комунального господарства, створення такої соціальної інфраструктури територіальних громад та регіонів, що могла б забезпечити надання громадських послуг в системі місцевого самоврядування на рівні, що відповідає європейським стандартам сприяння запровадженню ефективних механізмів стимулювання розвитку територіальних громад та регіонів, державної підтримки місцевого і регіонального розвитку в цілому сприяння встановленню дієвих гарантій організаційної та фінансової самостійності територіальних громад, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
Партія регіонів
Підтримують: 6 Проти: 11
- впровадження комплексу заходів, що напрямлені на зниження вартості будування житла; - забезпечення будівництва соціального житла на принципах спільного фінансування з місцевих бюджетів для соціально незахищених верств населення, інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, лікарів, інших робітників бюджетної сфери; - термінове виконання заходів по реалізації регіональних програм реконструкції житлових будинків першої масової серії; - встановлення цін на комунальні послуги у відповідності з реальним рівнем доходів громадян та компенсацію малозабезпеченим громадянам підвищення вартості комунальних послуг; - проведення розрахунків населення за житлово-комунальні послуги у відповідності з якістю наданих послуг, зниження їх ресурсних витрат та підвищення якості; - поступове та коректне застосування механізмів конкуренції на ринку соціальних послуг; - забезпечення прозорості та справедливості в системі формування комунальних тарифів.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами