Законодавство

Молодіжна партія України
Підтримують: 13 Проти: 5
Україна має бути президентсько-парламентською республікою. МПУ вистуває за вилучення змін, внесених до Конституції у грудні 2004 року. Ми виступаємо за зменшення кількості регуляторних актів та органів. .
Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 8 Проти: 2
Законодавче забезпечення переходу до сталого розвитку в Україні Перехід України до розвитку на засадах сталого розвитку вимагає достатнього законодавчого забезпечення цього процесу. Основою для впровадження засад сталого розвитку в Україні є світова програма дій Порядок денний на ХХІ століття, ухвалена на зустрічі "Планета Земля" в Ріо-де-Жанейро в 1992 році. 179 країн (і Україна в їх числі) взяли на себе зобов'язання діяти разом — у дусі глобального партнерства — з метою активізації їх спільних зусиль задля справедливого задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь. Ця Програма є програмою дій з впровадження засад сталого розвитку в країнах світу. Передбачається, що забезпечення сталого розвитку є в першу чергу обов’язком національних урядів згідно з принципом спільної, але диференційованої, відповідальності та потребує розробки національних програм і відповідної політики. Своє продовження та розвиток ця глобальна стратегія отримала в Програмі дій з подальшого впровадження Порядку денного на ХХІ століття, ухваленій Генеральною Асамблеєю ООН на спеціальній сесії "Планета Земля +5" (1997 р.) в Декларації Тисячоліття (2000 р.), та Йоганесбурзькому Плані дій (2002р.). В Україні протягом п’ятнадцяти років було ратифіковано ряд міжнародних угод і конвенцій, прийнято цілу низку законодавчих і нормативних актів, програм і концепцій, які стосуються різних сфер суспільного життя та економіки, важливих для забезпечення сталого розвитку країни. В основному вони написані з галузевих позицій або переслідують мету вирішення якогось важливого, але досить вузького питання, і концептуально не зв'язані між собою. Крім того, в цих документах недостатньо визначені управлінські та економічні механізми досягнення поставлених в них цілей. Це стало наслідком того, що в Україні до цього часу не прийняті Концепція сталого розвитку та розроблена на її основі Національна стратегія сталого розвитку як стратегія розвитку країни. Відсутність цих документів позбавляє прийняті законодавчі і нормативні акти необхідної цілеспрямованості, а за відсутності перегляду згідно з ними управлінських та економічних пріоритетів і механізмів, не дає належної бази для забезпечення виконання вже прийнятих документів. Законодавче забезпечення переходу до сталого розвитку повинно здійснюватись у таких напрямках: 1. Розробка та прийняття Національної стратегії сталого розвитку України. Розробка та прийняття державних програм по напрямкам, які б конкретизували і розширювали положення Національної стратегії (наприклад, Програми збереження біорізноманіття, Програми переробки твердих відходів, Програми розвитку альтернативних поновлюваних джерел енергії та ін.). 2. Прийняття нових законодавчих актів, які б забезпечували можливість виконання положень Національної стратегії сталого розвитку України та державних програм, затверджених на її виконання. 3. Прийняття змін і доповнень до діючих законодавчих та нормативних актів, які б привели їх у відповідність до вимог Національної стратегії сталого розвитку України. 4. Врахування при розробці законодавчих та нормативних актів вимог міжнародних угод та конвенцій, ратифікованих Україною, забезпечення сумісності законодавства України з основними тенденціями розвитку законодавства Євросоюзу та країн Євросоюзу щодо забезпечення сталого розвитку.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами