Культура

Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 10 Проти: 2
Культура та культурна політика Ми розглядаємо культуру, як спосіб духовного життя, засадничий принцип саморозвитку суспільства в усіх сферах його життєдіяльності. Завдяки духовному осердю культури національна ідеологія об’єднає суспільство в самокеровану соціальну систему. Культура – стратегічний чинник сталого розвитку, що проявляється у таких напрямках як: • збереження і актуалізація культурно-історичної спадщини; • забезпечення доступу до всього культурного надбання; • розвиток творчого потенціалу суспільства; • сприяння культурному розмаїттю в сучасному суспільстві. Ми зобов’язуємось забезпечити: • розробку і впровадження стратегії сталого культурного розвитку України; • збільшення видатків на розвиток культури до 5% від загальних видатків Державного бюджету та до 7% видатків місцевих бюджетів; • доведення рівня оплати праці працівників сфери культури до рівня середньої заробітної плати у промисловості; • розробку і впровадження державних програм розвитку українського кіно, книгодрукування, музейної справи, збереження археологічних пам’яток та проведення археологічних робіт; • збереження і відтворення історичних ландшафтів, відродження історичних населених пунктів, розвитку книготоргівлі (обов’язкова наявність книгарні у кожному районному центрі та великих сільських населених пунктах); • підтримки української мови та мов національних меншин; • розвитку єдиного інформаційного простору з обов’язковим для всіх регіонів пакетом визначених на конкурсних засадах загальнонаціональних каналів телебачення та загальнонаціональних періодичних видань, які надходять у відкритий продаж; • розробку та впровадження державних програм видання класиків української літератури та науки, словників, енциклопедій, науково-популярної літератури. Інформаційний простір нації – це те, без чого неможлива її політична єдність і формування самої національної ідентичності.
Конгрес вважає, що культура є одним із основних чинників у національно-соціальному бутті народу і сприяє самоідентифікації нації, утвердженню політичної самосвідомості суспільства. Конгрес виступає за: - домінування української національної культури в українському суспільстві; - утвердження української культури як основного чинника консолідації громадян у національну спільноту; - відродження української книговидавничої справи і подолання засилля російськомовних видань; - всебічне сприяння засобам масової інформації, що культивують українське слово та українську національну культуру; - державну опіку розвитку української кінематографії, образотворчого, сценічного, музичного мистецтв, художньої самодіяльності та народних ремесел; - відновлення діяльності будинків культури, бібліотек, музеїв; - державне сприяння діяльності українських творчих спілок в Україні та за кордоном; - захист національного культурного простору від деструктивного впливу масової псевдокультури. Конгрес домагається пріоритетного фінансування галузі культури і гарантованого соціального забезпечення її працівників.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами