Культура

"Українська платформа «Собор»
Підтримують: 4 Проти: 0
Усвідомлюючи те, що культура і духовність є основними чинниками відродження та єднання української політичної нації, Партія прагнутиме до: - прийняття суспільством та владними структурами національних і загальнолюдських цінностей, ідей добра, справедливості, віротерпимості; - визнання культури, складовими якої є мораль та етика, визначальним фактором функціонування влади і державної політики в усіх сферах буття; - визнання духовності, яку складають не лише релігійні, а й багато інших внутрішніх світоглядних переконань і позицій людини, однією з найвищих людських цінностей, яка потребує з боку держави створення відповідних умов для розвитку; - виховання національної гідності і особистої самоповаги, культивування в суспільстві неприйняття корупції, казнокрадства, обману, нестримного популізму і брехні; - створення умов для реалізації традиційних рис українського народу – працелюбності, господарності, ощадливості, прагнення до знань; - забезпечення з боку громадян і держави бережливого ставлення до пам’яток історії, культури і мистецтва; - стимулювання інтересу до культурно-мистецьких закладів: музеїв, театрів, галерей, історичних місць і культурних комплексів, розширення та наповнення змістовною частиною мережі культурно-просвітницьких закладів; - заохочення меценатства, створення фондів підтримки культури і мистецтва; - повернення незаконно вивезених з України цінностей матеріальної і духовної культури; - створення умов для відродження і розвитку української мови, розширення сфер та територій її застосування, забезпечення умов для відродження та розвитку культур та мов інших національних груп в Україні; - закріплення традиційних для української спільноти віротерпимості та толерантного ставлення до легально діючих церков і релігійних конфесій, які не сповідують насильство, розбещеність, соціальну ворожнечу, зневажливе ставлення до народу та інших конфесій; - забезпечення свободи слова для всіх громадян, суспільних груп і громадських організацій, які діють в межах закону; - реального захисту українського інформаційного простору від кіно-, відео- та видавничої продукції, яка проповідує насилля, ненависть, розбещеність, інші дії, несумісні з загальнолюдською мораллю, містить антидержавні, антиукраїнські ідеї та вислови, пропагує міжнаціональну ворожнечу.
Соціал-Націоналістична Асамблея
Підтримують: 3 Проти: 2
Держава бере на себе відповідальність за максимальне піднесення культурного рівня власних громадян. На відповідні державні установи покладається обов’язок ознайомлення максимального числа громадян з шедеврами Української та світової культури. Держава плекає серед своїх громадян ідеалістичне світосприйняття, відданість духовним максимам, культ героїзму, самовідданості та шляхетності. Держава протистоїть всім занепадницьким та розкладницьким мистецьким течіям, а також матеріалістичному світосприйняттю та егоїзму.
Партія регіонів (АРХІВ)
Підтримують: 2 Проти: 6
- створення принципів пріоритетного розвитку культури, категоричне заперечення залишкового принципу по відношенню до проблем цієї галузі; - зміна моделі фінансування науки, культури та освіти, перерозподілення засобів в інтересах регіональних ті місцевих бюджетів в цих галузях; - державна підтримка українських діячів культури та мистецтва, творчих колективів, книговидання та кіномистецтва; - збереження, відтворення та охорона культурно-історичної середи, пам'ятків історії та мистецтва усіх історичних епох України з врахуванням регіональних особливостей; - реалізація державної політики в сфері культури, що повинна бути справжньо народною, доступною та загальнонаціональною, а не тільки елітарною та столичною; - впровадження крім системи фондів підтримки науки та мистецтв механізму підтримки цілеспрямованих національних та регіональних програм в сфері науки, мистецтва, освіти, книговидання та кіно з метою розвитку нових перспективних напрямків, які будуть платформами стратегічного розвитку регіонів та країни в цілому й створять сучасну інфраструктуру культурних, освітніх та наукових закладів; - формування культурної політики на принципах відкритості, гуманізму, полікультурності та політкоректності, сприяння культурному рівноправ'ю всіх національностей та регіонів з врахуванням їхнього історичної, географічної та мовної різноманітності; - протидія нав'язуванню моноетнічної формули громадянського та державного розвитку, мовної та культурної уніфікації; - відродження системи дитячих культурно просвітницьких закладів, театрів, домів творчості, системи кінопрокату, літніх дитячих лагерів та культурно оздоровчих центрів в регіонах, етичне та естетичне виховання дітей та юнаків, всебічне сприяння розвитку дитячої творчості; - дотримання конституційних гарантій для національних меншин, розвиток їх культурно-мовної автономії та співпраці та формування загальнонаціональної мережі регіональних культурних центрів, які повинні стати вічками гармонічного розвитку культур усіх народів нашої країни.
Українська Національна Асамблея
Підтримують: 2 Проти: 2
РОДОВА ПАМ'ЯТЬ - Сприятимемо відродженню української Традиції, пробудженню в народі родової пам'яті, активізації енергетики сотень поколінь наших предків. - Пізнаватимемо і творчо використовуватимемо потенціал Української землі. - Нас цікавить актуалізація Традиції в сучасних умовах та її розвиток.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами