Культура

Українська Народна Партія
Підтримують: 2 Проти: 1
Сучасна українська культура, вияв і носій духовної спадщини українського народу, існує і розвивається як складова світової культури. Відповідальна її місія полягає у збереженні і примноженні скарбів української духовності, національних цінностей, які мають бути передані наступним поколінням українців. Її теперішнє завдання – створення, через теле- та кінопродукцію, засоби масової інформації, мережу культурних закладів (бібліотек, музеїв тощо), громадських організацій повноцінного національно-культурного середовища, яке сприяло б гармонійному розвитку особистості, вихованню патріотичних почуттів українців. Вагомим чинником має стати розвиток професійного мистецтва в різних його проявах і напрямках; воно покликане продемонструвати українцям самим та іншим народам високий рівень природного таланту українського народу. Мистецтво має бути складовою освіти, впливати на розширення кругозору дітей, сприяти розвитку їх природних задатків та обдарувань. Завдання збереження власної позиції у світі зобов’язує Україну постійно збагачувати свої духовні ресурси і таланти. Ми виступаємо за те, щоб духовна політика в галузі культури гарантувала вільний розвиток літератури й мистецтв, забезпечувала можливості для культурного плюралізму. Митець працює на суспільство, суспільство потребує роботи митця. У взаємній відповідальності жива культура існує на ціннісній багатоманітності та критиці. Видатки на культуру є розумним вкладом у творчість та інновативну спроможність суспільства. Українська культура формує ідентичність нашої нації та кожної окремої людини. Культура є як історично успадкованою традицією, так і вираженням життя людей сучасності. Вона розвивається у найрізноманітніших формах та інститутах і визначає спосіб нашого співжиття. Важливою змістовою метою культурної політики України має стати утвердження української ідентичності в Європі, виявлення духовного потенціалу нашої країни, а також розвиток культури етнічних груп в Україні та українських меншин в інших країнах. Маємо все зробити для того, щоб культура не стала ізольованою від народу для новосформованих “еліт”, а щоб усім уможливити мистецьку діяльність і вільний доступ до надбань культури. Громадська підтримка культури має виявлятися у підтримці індивідуально яскравих талантів і водночас у створенні якомога ширших можливостей для масового залучення людей до мистецтва. Державна підтримка культури не повинна обмежувати творчу незалежність діячів культури. Підтримка культури має бути не лише справою держави; потрібно всіляко заохочувати приватних спонсорів, зокрема шляхом запровадження податкових пільг.
Соціалістична партія України
Підтримують: 2 Проти: 2
Історія України має багату духовну культурну спадщину, яка увібрала в себе витоки культур багатьох народів: античних греків, римлян, арабського Сходу, Візантії, всього здобутого нашими далекими предками, які жили на території нинішньої України. Вони відстоювали своє бачення світу в міфах і легендах, піснях і думах. В них висловлені ідеї єднання із слов’янськими народами, багатовікової спільності слов’ян. Нав’язана нині Заходом псевдокультура чужа і неприйнятна нашому народові, суперечить його природним віковим художнім уподобанням і моральним традиціям. Соціалістична партія України вважає за необхідне: # Докорінно змінити становище у діяльності засобів масової інформації, яка нині під гаслами свободи часто зводиться до пропаганди всього найбільш примітивного, антихудожнього, аморального, такого, що принижує людську гідність. # Довести бюджетне фінансування культури, мистецтва до рівня 2-3 % ВВП. # Виробити довготривалу програму художньо-естетичного, культурного виховання молоді з урахуванням національних традицій, на класичних зразках українського, російського і світового мистецтва. # Заборонити на телебаченні і радіо рекламу алкогольних напоїв (включаючи пиво), паління, показ жорстокості, насильства, розбещеності у взаєминах і стосунках людей під виглядом так званої еротики. # Заборонити переривання рекламою художніх фільмів, концертів, культурно-освітніх передач. # Сприяти створенню на незаконно приватизованих свого часу трьох державних телерадіоканалах (УТ-1, 1+1, Інтер) громадського телебачення з чотирьох напрямків: o Суспільно-політичних передач ; o Науково-освітнього каналу; o Канал художньо-естетичних передач; o Каналу «Природа і людина» # Продумати можливість створення самостійного тільки рекламного телеканалу, частину прибутків (не менше 3 %) від якого спрямовувати на діяльність згаданих вище каналів громадського телебачення. # Законодавчо унормувати залучення до фінансування культури приватних осіб та бізнесу, передбачивши для цього відповідні податкові пільги. # Виділити кошти на поступове підключення до системи Інтернет книжкових фондів, які є в найбільших бібліотеках країни. Поступово перетворити загальнодержавні бібліотеки в загальнодоступні культурні центри. # Ввести безкоштовне відвідування для школярів і студентів музеїв, театрів, заповідників, спортивних споруд. # Затвердити перелік історичних пам’яток для обов’язкового відвідування учнями шкіл. # Законодавчо заборонити діяльність в межах міст та інших населених пунктів залів ігрових автоматів, казино та інших закладів грального бізнесу. # Відновити роботу соціальних закладів культури, позашкільних установ. # Організувати пільгову передплату на світову та вітчизняну літературу. # Створити державні програми виробництва кіно та телефільмів за творами класиків, випуску на електронних носіях кращих фільмів української, російської та зарубіжної кінематографії і системи бібліотечного обміну ними для населення. # Захистити мовні і культурні права усіх громадян України, незалежно від їхнього походження, гарантуючи їх права розмовляти, виховувати дітей, здобувати освіту і спілкуватися з органами державної влади рідною мовою. # Підтримувати і розвивати статус української мови, як державної. Неухильно дотримуватися положень Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин. # Створювати можливості для вивчення російської та інших мов у всіх школах та інших навчальних закладах. # Рішуче протидіяти проявам расизму і ксенофобії, допомагати жертвам расової та національної нетерпимості. ЗБЕРЕЖЕМО ТА ПРИМНОЖИМО КУЛЬТУРНІ НАДБАННЯ НАРОДУ!
Піратська партія України
Підтримують: 2 Проти: 0
10. «Захист авторських прав» це термін пропаганди індустрії розваг. Правильне визначення — монополія на копіювання. Так зване авторське право захищає видавців і виробників, а не письменників і художників. Потрібне переосмислення законів на користь авторів. Підтримкою нового творіння є вільний доступ до інформації, тому потрібно легалізувати створення похідних творів та некомерційний файлообмін. Також комерційну копіювальну монополію слід зменшити до 5 років з моменту публікації. Лише автор має право вирішити як він хоче поширювати свій витвір, ми лише хочемо переконати кожного автора що вільне поширення його твору (на правах ліцензій Creative Commons) несе користь для нашого спільного розвитку. Реальність ясна: поширення неможливо зупинити чи обмежити.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами