Мова

Соціал-Націоналістична Асамблея
Підтримують: 24 Проти: 7
Проведення реальної, а не формальної Українізації. Впровадження не лише Української мови в усі сфери життя, а в першу чергу Українського змісту в освіті, науці, культурі, мистецтві, літературі, засобах масової інформації. Грошові компенсації Українському населенню в процесі опанування Української мови. Створення обов’язкових курсів Української мови для всіх груп населення за місцем роботи, за рахунок робочого часу і з обов’язковим відшкодуванням з боку держави.
Українська Партія Розвитку
Підтримують: 16 Проти: 6
Одна державна - "українська"
Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 14 Проти: 5
Державною мовою в Україні є українська мова. Мовам національних меншин держава забезпечує вільний розвиток.
Українська Народна Партія
Підтримують: 10 Проти: 7
Українська мова – державна мова, що визначено Конституцією України, і цей статус має бути правовою гарантією від подальшого її нищення та зросійщення українців, що здійснювалася впродовж багатьох століть. Державна мова - один із головних атрибутів держави. Тому загроза державній мові має розглядатися як загроза національній безпеці Української держави. Нині українська мова, мова основного етносу України, потребує не лише законодавчого захисту, а й подальшого розвитку в усіх сферах життєдіяльності. Кожний державний службовець зобов’язаний досконало знати й користуватися українською мовою. Саме знання української мови разом з фаховими знаннями повинні бути неодмінною умовою для служби у структурах влади. При цьому ми вважаємо, що поряд з глибокими знаннями української мови державні службовці повинні володіти й іншими мовами міжнародного спілкування. Ми визнаємо та поважаємо мови корінних народів і національних меншин, що проживають в Україні поряд з українцями, визнаємо і поважаємо їхні звичаї, культуру, розцінюємо їх як національне надбання. Але при цьому ми заперечуємо будь-яке протиставлення мов інших народів чи національних меншин, зокрема, російської мови. Українська мова має стати мовою міжнаціонального спілкування в Україні. ЗМІ в Україні повинні стати переважно україномовними – відповідно до національного складу населення в нашій державі. Мовна політика держави повинна бути спрямована на те, щоб книговидання та інша друкована продукція українською мовою стали конкурентоспроможними. Українська мова – вагомий чинник консолідації українського суспільства. Пошанування її усіма народностями, що живуть в Україні, – неодмінна засада мовної політики нашої держави, а це, з іншого боку, сприятиме розвитку мов і культур корінних народів та національних меншин в Україні.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами