Національна ідея

POLITIKO (АРХИВ)
Підтримують: 58 Проти: 22
Конгрес Українських Націоналістів
Підтримують: 38 Проти: 27
Нація – це найвища форма організації людської спільноти, органічно пов’язаної спільним етнічним походженням, мовою, територією, історією, культурою, історичною місією та національною ідеєю. Українська Національна Ідея - це духовний виразник головних устремлінь нації, її стратегічної мети, зміцнення політичних, культурних, національних, духовних та фізичних сил. Вона окреслює історичну перспективу та дає адекватну відповідь на виклики сьогодення. Носієм Української Національної Ідеї є Українська Нація. Виразником Національної Ідеї виступає національна еліта, політична воля якої відображає корінні інтереси усього народу. Національна еліта є провідною верствою Української Нації, звершує героїчні досягнення, творить високу культуру, не вагається у виборі між життям і смертю у боротьбі за інтереси Української Нації і Держави. Головним чинником реалізації Національної Ідеї є націоналістичний рух — натхненна соціально-політична сила, котра постає з духовної та суспільної природи народу. Українська Національна Ідея скеровує діяльність українського націоналістичного руху, лежить в основі теорії і практики державотворення в Україні. Українська Національна Ідея поєднує в собі національні, християнські, гуманістичні, демократичні ідеали, прагнення до свободи, рівності й справедливості, які завжди були і є притаманні українському народові впродовж його історії. Українська Національна Ідея — універсальна, має етнічний, духовний, державно-політичний, соціальний, економічний і етичний зміст. Конгрес відкидає твердження про «неспроможність» Національної Ідеї в сучасному державотворенні. Конгрес протистоїть спробам ліберальних та космополітичних сил створити «нову» — псевдоукраїнську ідею «нової політичної української чи слов’янської нації» з ідеологією державотворення, в якій нехтується визначальна роль українського етносу.
Соціал-Націоналістична Асамблея
Підтримують: 34 Проти: 39
Організація виступає за монорасове мононаціональне суспільство збудоване на принципах Української національної величі та соціальної справедливості. Священний символ Нашої Нації і Організації – Тризуб – символізує собою триєдність наших надзавдань у Всепланетарній, Національно-Расовій та Індивідуальній сферах: І. Сучасне „цивілізоване” людство варварськи грабує та знищує планету. Разом з тим, експлуатація природних ресурсів служить зовсім не досягненню високих цілей, лише безцільному накопиченню матеріальних цінностей. При подібному ставленні до планети на нас чекає всепланетарна катастрофа. Припинити сучасну практику спроможна лише та Сила, якій буде до снаги нав’язати власну Волю всьому населенню планети, і яка буде керуватися в своїх діях Моральністю – використовуючи власне панування на благо всього людства і планети. Такою Силою може бути тільки спільнота Білих людей під проводом Української Нації. Лише Ми ставши у керма планети зможемо обмежити доступ до надр Землі і зупинити їх пограбування та використати ресурси планети для досягнення Гармонії та Справедливості. ІІ. Європейська Раса є творцем людської цивілізації і культури. Все вище, цінне і найкраще на нашій планеті пов’язане з Білою Людиною. Втім, зараз Європеєць стоїть на межі біологічного знищення. Проти Білої Раси йде добре спланована війна на фізичному, духовному, культурному, цивілізаційному рівнях. Україна всю свою історію була авангардом Білої Цивілізації. Тепер настає час виконати своє головне призначення – стати не щитом, а мечем Білої Європи, врятувати Білу Людину від вимирання, створити нові Ідеали, стати новим Сонцем, що засвітить Європейським Націям. ІІІ. Гармонія світу може бути створена тільки вищою Цивілізацією. Відновити розвиток Білої Цивілізації спроможна Українська Нація. Останнє стане можливим виключно за умови всебічного і максимального розвитку Української Людини, яка стане Людиною нового зразка – досконалою фізично, інтелектуально та духовно. Організований Український Націоналізм змагає за створення політичного, соціального та господарського ладу Української Держави на принципах Націократії, що має забезпечити всебічний і максимальний розвиток Української Нації та всіх її представників.
Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 32 Проти: 28
НАШІ ПРАГНЕННЯ: Нас об'єднує ідеал самодостатньої Великої України, авторитетної та впливової у світі, регіонального економічного, культурного, духовного і геополітичного центру. Ми виступаємо за побудову Української Народної Держави. ПОЛІТИЧНІ КРЕДО: "Суспільний консенсус заради виживання, процвітання і розвитку", "Єдність у розмаїтті" "Економічний розвиток, Соціальна справедливість, екологічна безпека"
Політична партія "Велика Україна"
Підтримують: 31 Проти: 34
Главной национальной идеей украинского народа является обеспечение физического присутствия украинцев как политической нации и украинского государства на планете. В 2006 году мы обогнали Россию по смертности от алкоголя, от детского алкоголизма, еще ранее - по распространению СПИДа и наркомании. Посмотрев трезво на вещи, мы видим страну, из которой разбегается народ и в которой чуть ли не большинство граждан связывает будущее своих детей с "заграницей" (или желала бы этого). Ежегодное сокращение населения, в том числе в 2008 году, составило 375 тысяч человек. То есть, каждый год вымирает областной город. Для примера, в советское время - речь идет о послевоенном времени, до 1981 года - в Украине каждый год закладывалось по новому городу. Про стройки национального масштаба мы уже не говорим. Вот и вся национальная идея. (Игорь Беркут, конференция в информагентстве "ЛИГА.БизнесИнформ", 9 апреля 2009 г., http://www.velikaukraina.org/main/dialog-z-liderom/844-ukraina.-konec-jepokhi-nesbyvshikhsja.html)
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами