Органи влади

Політична партія "Велика Україна"
Підтримують: 24 Проти: 6
Ответственность власти перед народом Украины должна быть закреплена специальным законом «Об ужесточении ответственности государственных чиновников и высших должностных лиц государства» и внесением в уголовный кодекс изменений, связанных с особыми мерами наказания для государственных служащих. Статус государственного чиновника должен служить отягчающим обстоятельством в случае совершения: а) преступлений против государства (измена Родине, шпионаж, сотрудничество с иностранной разведкой, терроризм или пособничество террористическим организациям); б) преступлений против личности (геноцид, убийство, нанесение телесных повреждений, изнасилование, причастность к наркобизнесу или торговле человеческими органами и т.д.). в) экономических преступлений (коррупция, взяточничество, воровство государственного имущества); Мы утверждаем, что власть будет ответственной перед народом и государством только в том случае, если место вседозволенности займет неотвратимость наказания за совершённые преступления, невзирая на статус и должность преступника. (Манифест "Великой Украины" "ПОРЯДОК И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!", http://www.velikaukraina.net/main/partija/manfest/531-manfest-part-velika-ukrana-porjadok.html)
POLITIKO (АРХИВ)
Підтримують: 24 Проти: 11
Молодіжна партія України
Підтримують: 12 Проти: 4
Органи місцевої влади мають бути підзвітними Кабінету Міністрів. Має бути чітко розподілені повноваження між місцевими радами та адміністраціями.
Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 10 Проти: 1
Засоби реалізації стратегії ... 3. Трансформація ролі держави Повинна здійснюватись в напрямку підвищення її ефективності з метою забезпечення процесу переходу до сталого розвитку. Це передбачає проведення: а) адекватної економічної політики, включаючи забезпечення макроекономічної збалансованості, високого рівня розвитку людського капіталу, відкритості для світової економіки; б) соціальної політики, яка гарантує ліквідацію бідності, соціальний захист непрацездатних та розвиток суспільства. в) екологічної політики, що забезпечує безпечне проживання населення та збереження довкілля; Розвиток ринкових відносин, процеси глобалізації не тягнуть за собою зменшення ролі держави, а вимагають її перегляду, а також зміни функцій держави у нових умовах. Регулююча роль держави має охоплювати такі сфери, як стратегічне планування розвитку, досягнення суспільного консенсусу стосовно його пріоритетів, охорона довкілля і фінансовий сектор, а також традиційні сфери – діяльність монополій, зайнятість, стабільність цін і рівновага платіжного балансу. При зростанні ролі держави підвищується особиста відповідальність державного апарату за виконання своїх задач. Для підвищення ефективності держави треба опиратись на сильні сторони ринку (як інструменту перерозподілу і розміщення суспільного продукту), самої держави і громадянського суспільства, становленню якого держава повинна сприяти. До термінових завдань держави необхідно віднести відновлення роботи Національної комісії сталого розвитку та розробку Національної стратегії сталого розвитку України. 4. Зміцнення місцевих органів влади Місцеві органи влади повинні відіграти важливу роль для забезпечення сталого розвитку України. Місцеві органи управління будують та утримують такі структури, як, дороги та системи водозабезпечення, встановлюють місцеві норми охорони довкілля та беруть участь у реалізації національної політики в галузі охорони навколишнього середовища. З огляду на найбільшу близькість до населення місцеві органи влади відіграють важливу роль в просвіті населення з питань сталого розвитку і в його мобілізації в цілях такого розвитку. Місцеві органи влади здійснюватимуть координацію діяльності органів місцевого самоврядування сталих громад по відповідності місцевих програм сталого розвитку громади задачам Національної стратегії сталого розвитку та їх впровадженню.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами