Податкова політика

Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 8 Проти: 2
ЦІЛЬ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ПРОЦВІТАННЯ ... 4.4. Заходи в податковій сфері Податкова політика не повинна відігравати лише фіскальну роль і бути простим інструментом наповнення бюджету. Вона теж повинна бути підпорядкована визначеним пріоритетам невиснажливого використання і відтворення всіх видів ресурсів, що в свою чергу має забезпечити розвиток людини і подальший розвиток суспільства в цілому. В цій якості податкова політика повинна виконувати стимулюючу роль у забезпеченні суспільних пріоритетів. Першочерговими завданнями в цій сфері є: 1. Перехід від оподаткування робочої сили та доходу на оподаткування ресурсопотоків. Розробити нову модель оподаткування, в основу якої покладені рентні платежі за використання всіх видів ресурсів. 2. Запровадження нової моделі оподаткування ресурсопотоків повинно поетапно витісняти існуючі види податків і зборів, в першу чергу – непрямі податки та нарахування на фонд оплати праці, які діють депресивно на економічне зростання. Виключення може бути для акцизів, які є свідченням свідомого обмеження споживання певних видів товарів. 3. Підготовка до переходу на нову модель оподаткування повинна супроводжуватись деякими змінами існуючої податкової системи, а саме: • приведенням застосування існуючих податків і зборів відповідно до їх економічної природи і суспільним пріоритетів, а також впливу на процес відтворення суспільного продукту; • відмовою від практики повторного оподаткування (оподаткування вже оподаткованої частини створеного продукту), що дозволить уникнути існуючих спотворень процесу відтворення суспільного продукту, які є однією з головних причин затяжної системної економічної кризи; • зменшенням ставок податків і податкових зборів, особливо це стосується ПДВ як найбільш депресивного фактора економічного розвитку, який обмежує споживання на внутрішньому ринку (зауважимо, що ставка податку не співвідноситься прямо пропорційно з сумою коштів, зібраних у вигляді податку); • запровадженням податкових стимулів забезпечення суспільних пріоритетів (надання податкових пільг окремим галузям, підприємствам, які застосовують екологічно чисті технології, випускають продукцію певного асортименту, наприклад дитячого харчування, і т.п.); • перенесенням основної ваги податкового тягаря на нераціональні структури виробництва і споживання; • встановленням неоподаткованого мінімуму доходів громадян на рівні прожиткового мінімуму. 4. Вивчити досвід країн Західної Європи по оподаткуванню, що ґрунтується на енергетичній/ вуглецевій складовій енергетичних продуктів та послуг, і, адаптувавши до наших умов, врахувати при формуванні нової податкової політики. 5. Підвищити частку неоподатковуваного прибутку підприємств, якщо він спрямовується на підтримку НУО (неурядових організацій), які працюють на забезпечення сталого розвитку. Законодавчо наблизити умови діяльності НУО в Україні до умов діяльності аналогічних організацій в розвинених країнах, а саме — визнати, що неприбутковою є та НУО, яка можливий прибуток від своєї діяльності спрямовує на статутні цілі (тоді як зараз в Україні неприбутковою є та організація, яка живе лише на пожертви). Податкове стимулювання 1. Перехід на рентні платежі, які залежать від кількості та якості використаних ресурсів, стимулюватиме ресурсозбереження. 2. Стосовно підприємств, основу виробничих процесів яких складає використання фізичного (технологічного) та людського капіталу повинна застосовуватись шкала податкових ставок при оподаткуванні прибутку, де за найвищими ставками повинні оподатковуватись підприємства екологічно небезпечні, з шкідливими умовами праці, а за найнижчими - екологічно безпечні підприємства, які мають міжнародні сертифікати якості та (або) пройшли необхідні екологічні процедури. 3. Вивести з-під оподаткування заробітну плату, яка менша або дорівнює прожитковому мінімуму, а також кошти, сплачені за власне навчання або навчання дітей. 4. Поступово відмовитись від ПДВ, як податку, який депресивно впливає на економіку. Залишити його лише для тих підприємств, які випускають товари тривалого споживання та ін. товари в упаковці, і не забезпечили власну мережу їх збору та утилізації. Кошти від надходження цього податку спрямовувати на переробку та утилізацію твердих відходів.
Партія регіонів (АРХІВ)
Підтримують: 5 Проти: 8
- створення в Україні найбільш сприятливих умов серед країн Східної Європи для бізнесу; - прийняття Податкового кодексу, який забезпечить в Україні справедливу систему оподаткування, його адаптацію до норм законодавства Європейського Союзу й встановить прозорі та зрозумілі механізми взаємодії держави і платників податків; - стимулювання іневстиційно-інноваційної діяльності; - впровадження енергозберігаючих заходів; - значне зменшення рівня фіскального навантаження на економіку шляхом скорочення видів податків та зниження ставок по окремих з них; - зниження рівня фіскального навантаження на фонд сплати та впровадження єдиного соціального внеску; - стимулювання розвитку підприємництва шляхом удосконалення систем оподаткування та впорядкування правил і процедур проведення податкових перевірок та їх значне скорочення; - оптимізація системи платежів при використанні природних ресурсів та екологічних зборах; - звільнення від оподаткування частини доходів фізичних осіб, які направленні до навчання, охорони здоров'я, будівництва житла та інших соціальних витрат; - розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади у напрямку податкового стимулювання.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами