Промисловість

Партія регіонів (АРХІВ)
Підтримують: 1 Проти: 6
- розробка та прийняття довгострокової Національної промислової стратегії; - створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва, впровадження високих наукомістких конкурентноспроможних технологій, зменшення залежності від імпортних постачань шляхом впровадження політики імпортозаміщення промислової продукції кінцевого споживача; - здійснення структурної перебудови та підвищення ефективності функціонування військово-промислового комплексу, ракетно-космічної, важкої, авіаційної, суднобудівельної промисловості, транспортного та сільськогосподарського машинобудування; - підвищення частини наукомісткої конкурентноспроможної продукції у промисловому виробництві, стимулювання прискореного оновлення основних фондів та впровадження новітніх технологій; - забезпечення виконання галузевих програм виробництва високоякісної конкурентноспроможної продукції, удосконалення галузевої структури виробництва, збільшення в експорті питомої ваги продукції з високою ступеню переробки; - розширення ринку збуту продукції вітчизняних промислових підприємств, підсилення коопераційних зв'язків та активізація міжнародної співпраці, державне стимулювання експорту промислової продукції, в першу чергу наукоємку.
Українська Національна Асамблея
Підтримують: 1 Проти: 3
Створимо потужні державні корпорації з ефективним управлінням для концентрації ресурсів на проривних напрямах розвитку і успішної конкуренції на глобальних ринках.
POLITIKO (АРХИВ)
Підтримують: 1 Проти: 1
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами