Сім'я

POLITIKO (АРХИВ)
Підтримують: 2 Проти: 0
Соціалістична партія України
Підтримують: 2 Проти: 1
В країні більше 100 тис. безпритульних, кожна друга сім’я розпадається. Більшість сімей є малочисельними. Вкрай необхідно запровадити справедливу соціальну сімейну політику, створити умови для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства. Соціалістична партія України вважає за необхідне: ▪ Відродити сімейні цінності, підвищити престиж материнства та дитинства, рівної відповідальності чоловіків та жінок за виховання дітей. ▪ Запровадити виплату „сімейної заробітної плати” одному із батьків, зайнятих вихованням трьох і більше дітей, у розмірі не менше мінімального споживчого бюджету працездатної людини. ▪ Запровадити щорічну індексацію на поточний рівень інфляції при одноразовій допомозі при народженні дитини. ▪ Вдвічі збільшити розмір щомісячної виплати на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. ▪ Ліквідувати дитячу безпритульність та бездоглядність. Створити сприятливі умови для усиновлення та опіки дітей-сиріт українськими громадянами. Прийомні батьки, які усиновили чи взяли в опікунську сім’ю дитину, окрім одноразової і щомісячної виплати на дитину, мають отримувати від держави суму, розмір якої відповідає сумі виплати на дитину у державному закладі. ▪ Запровадити систему першочергового надання робочого місця та житла в соціальному гуртожитку одиноким матерям або чоловікам, які виховують дитину, з метою попередження соціального сирітства. ▪ Забезпечити позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів для навчання за державним замовленням обдарованих дітей – сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування. ▪ Створити систему професійного навчання, підвищення кваліфікації для жінок, які мають перерви у трудовій діяльності (у тому числі при поверненні до трудової діяльності із відпусток по вагітності, пологах та догляду за дитиною). ▪ Запровадити „демографічну” надбавку до пенсії за виховання трьох і більше дітей законослухняними громадянами України. ▪ Забезпечити кожну українську дитину місцем у дошкільному дитячому закладі. Батьківська плата не має перевищувати 20% від вартості утримання дитини. ▪ Домогтися повністю безкоштовного лікування дітей за рахунок державного бюджету. ▪ Установити нормативи щодо збереження в державній, комунальній власності об’єктів соціально-культурного призначення ( дитячих садків, гуртожитків, санаторіїв-профілакторіїв, будинків відпочинку, дитячих оздоровчих закладів тощо). ▪ Гарантувати державне фінансування лікування бездітності. ▪ Створити Фонд підтримки майбутніх поколінь. ▪ Створити Державний Фонд для збору виплати аліментів, позбавити сиріт, матерів принижень при отриманні цих виплат. МІЦНА СІМ’Я – МІЦНА УКРАЇНА!
Соціал-Націоналістична Асамблея
Підтримують: 2 Проти: 3
Найважливішим завданням Нації є збереження власного біологічного життя. З огляду на це радикальне збільшення народжуваності серед Українців має стати Національною програмою №1. На сьогодні Українці як Нація вимирають темпами найшвидшими в Європі. Національна програма збільшення народжуваності покликана не тільки зупинити вимирання, але й зумовити чисельне зростання, а разом з тим і силу, Української Нації, надати можливість кожній Українській родині мати 3 – 5 дітей. Програма включатиме в себе безпрецедентні соціальні гарантії: програми „молодіжне житло”, „молодіжне кредитування”, фінансова та матеріальна допомога з боку Держави, розбудова широкої мережі медичних та оздоровчих (спортивно-відпочивальних) установ „Здоров’я Матері та Дитини”. Політика Української Держави в демографічній сфері передбачає трансформацію суспільної думки щодо сім’ї та дитини з ліберальної („кожна наступна дитина - обуза сім’ї”) на національну („кожна наступна дитина - опора сім’ї”). Найбільші сім’ї будуть найбільше соціально та економічно захищені у Великій Україні. Держава всіма можливими засобами пропагує традиційні сімейні цінності, священість шлюбу та материнства, а також перешкоджає поширенню в суспільстві аморальності, фемінізму, сексуальних збочень та лібералізму. Повній забороні підлягають аборти, крім випадків зумовлених суто медичними обставинами.
Українська Народна Партія
Підтримують: 1 Проти: 1
Традиційно для українців сім’я є первинною спільнотою, яка становить підґрунтя вільного суспільства, виступає осередком людського щастя і благополуччя. Ми прагнемо підтримати, зміцнити і захистити інститут сім’ї. Сім’я є першою інстанцією соціалізації та виховання, у якій відбувається становлення особи, її самоусвідомлення як члена спільноти та системи цінностей. Сімейні стосунки є конфіденційною сферою і мають бути захищені від публічного втручання. Загальні проблеми сім’ї повинні бути під постійною увагою влади, зокрема й ті проблеми, що породжуються сімейними відносинами: матері-одиночки, другий шлюб, позашлюбні діти, проблеми самотніх батьків і т.ін. УНП домагатиметься належної державної підтримки молодих сімей, зокрема, забезпечення їх власним житлом, виплат грошової допомоги за кожного народженого впродовж трьох років його життя. Ми обстоюємо нове розуміння сімейної культури. Ми переконані, що насамперед сім’я, а не виховні заклади, може бути гармонійним природним середовищем виховання дітей. З цією метою слід створити належні умови, мінімізувати чинники, що спричиняють сімейні конфлікти, при розлученні передусім мають бути враховані інтереси дітей. Пологи в Україні мають бути безкоштовні і на належному рівні медичного забезпечення. Держава повинна підтримувати тих, хто виховує дітей, або доглядає людей похилого віку. Державна підтримка має здійснюватися на засадах субсидіарності. Вирішення проблем сім’ї має здійснюватися через відповідні державні механізми забезпечення старості. Відмова від професійної діяльності на користь повноцінного виконання завдань сім’ї має знайти відповідне визнання у суспільстві.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами