Обговорення → Перегляд теми

Національна ідея України? Видалити тему

Мітрай Лисенко Понеділок, 21:38, 04.05.09
Найкращій варіант піде в программу прикладу партії.
Орест Непоборний Вівторок, 01:45, 05.05.09
Україна - наш спільний дім. Ми - часточки єдиної Нації. Воасний добробут - через розвиток і процвітання країни.
Oleksandr Voitsehivskyy Четвер, 22:06, 28.05.09
Думаю, що національну ідею необхідно формувати на базі культурних принципів та цінностей.
Наприклад, українська нація - найсильніша нація, потрібно, власне слово українець піднести так, щоб кожен, хто є ним гордився цим(маю на увазі кожного громадянина в Україні, незалежно від національності).
В`ячеслав Калініченко П'ятниця, 02:08, 05.06.09
Ідея національного солідаризму!!!
Дмитро Прокопчук Середа, 23:24, 30.09.09
Національна ідея України - розбудова власного дому. Приведення його до ладу так, щоб сусіди поважали.

Національні цінності - традиційні цінності і економічна свобода.
Олег Леусенко П'ятниця, 10:54, 10.12.10
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
КУЛЬТУРА ТА МЕНТАЛІТЕТ - ЦЕ ГАРНО. АЛЕ ФУНДАМЕНТОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ПОВИННО ВИСУВАТИ ТРАДИЦІЙНУ ФІЛОСОФІЮ УКРАЇНСЬКОГО БУТТЯ. І ЦЯ ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ ДУЖЕ ПОТУЖНА.
ПО-ПЕРШЕ, ЦЕ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ ДЕРЖАВИ ЗА ПРИНЦИПАМИ РОЗВИНУТОЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА КШАЛТ НАРОДНИХ ВІЧЕ КИЇВСЬКОЇ РУСИ.
ПО-ДРУГЕ, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ПОВИННО РОЗВИВАТИСЯ, ЯК КОЛИСЬ РОЗКВІТАЛО МАГДЕБУРГСЬКЕ ПРАВО В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ.
ПО-ТРЕТТЄ, ОСНОВУ ДЕМОКРАТІЇ ПОВИНА СКЛАДАТИ ПОЛЯРНА СИСТЕМА ПРОТИВАГ - ТОБТО, ЗАГАЛЬНОЇ ВОЛЬНИЦІ (ЛІБАРАЛЬНІ ЦІННОСТІ), ЯКІ СТВЕРДЖУЮТЬСЯ ТА ЗАХИЩАТИМУТЬСЯ ТВЕРДОЮ РУКОЮ ГЕТЬМАНСЬКОЮ НАПІВКНЯЗІВСЬКОЇ (З ДУЖЕ СИЛЬНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ) ВЛАДОЮ. ПРИ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСІВ З БОКУ СТАРШИН (МІНІ-УРЯДІВ ФАХОВИХ МІНІСТЕРСТВ) ТА РАД (МІНІ-ПАРЛАМЕНТІВ). ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИНО РОЗВИВАТИ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ЯК ЗАПОРУКУ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВЛАДОЮ. ОКРЕМУ ГІЛКУ КОНТРОЛЮ ПОВИНІ ТРИМАТИ НЕЗАЛЕЖНІ ПРОФСПІЛКИ, ЯКИХ НІЧОГО НЕ ПОВИНО ЗВ’ЯЗУВАТИ ІЗ ВЛАДНИМИ КОРИДОРАМИ.
ДАЛІ - СТАЛИЙ РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ, ЯКА ПОВИНА НАВЧИТИСЯ ЗАХИЩАТИ СЕБЕ ВІД ЗАЗІХАНЬ ЗАЛИШКІВ КОЛОНІАЛЬНИХ ВИМИРІВ. ТОБТО, ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК МОЖЛИВИЙ ТІЛЬКИ ЗА УМОВ ЛЮСТРАЦІЇ (КПSS, ЧЕРВОНИЙ ДИРЕКТОРАТ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ НАЧЕБТО ЗБАНКРУТІЛИ У 1990-РР ТА ІН.) ТА ПЕРЕВІРКИ ВСЬОГО БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ЧИНОВНИЦЬКОГО АПАРАТУ НА ПРЕКМЕТ СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗ СПЕЦСЛУЖБАМИ І ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ РОСІЇ (ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ДОКАЗІВ ТАКОЇ СПІВПРАЦІ МОЖЕ БУТИ НЕ ТІЛЬКИ ВИЯВЛЕНІ КОНКРЕТНІ ФАКТИ, АЛЕ Й ВІДПОВІДНІ РІШЕННЯ ЧИНОВНИКА НЕ НА КОРИСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, А НА КОРИСТЬ СУСІДНЬОЇ РОСІЇ).
КРАЩЕ ЗА ВСЬОГО - ВСТАНОВЛЕННЯ ДИКТАТУРИ ПРАВА ТА ЗАКОНУ. ЗАКРИТТЯ ТА ОНУЛЯВАННЯ ВСІХ ПАРТІЙ, ЯКІ НОСТАЛЬГУЮТЬ ЗА ЧАСАМИ ІМПЕРІЇ, СТАВЛЯТЬ ЗА МЕТУ ПРИБІЧНІСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИКІ У ОДНОМУ НАПРЯМКУ ЧИ ЯКИМОСЬ ЧИНОМ СТАВЛЯТЬ ПІД СУМНІВ УКРАЇНСЬКЕ НЕ ТІЛЬКИ МАЙБУТНЄ, А Й МИНУЛЕ.
☼ RUSS ☼ Четвер, 22:02, 24.11.11
наша програма як раз і є програмою національного солідаризму:
http://russkiev.wordpress.com/

загальною практикою суспільних взаємовідносин в нашій новітній Державі Русі повинен стати НАЦІОНАЛЬНИЙ СОЛІДАРИЗМ, визначальними засадами якого є, перш за все:

- принцип позапартійності;

- принцип відсутності минулих заслуг;

- принцип добровільної відмови особистих прав на ідею;

- принцип ідейної згуртованості;

- принцип колективного суспільного лідерства;

- принцип відкритого інформаційного й програмного забезпечення.

- принцип опори на власні сили;

- принцип персональної відповідальності за доручену справу;

- принцип особистої жертовності.
☼ RUSS ☼ Четвер, 22:02, 24.11.11
Леусенко не треба дурити людей!
yur yura Вівторок, 11:50, 03.03.15
разделы
вводная часть
1. определение люстрации и её предпосылки
2. объект люстрации
3. субъект люстрации
4. предваряющие люстрацию задачи

ведущая структурная часть СТРАТЕГИЯ
5. сфера деятельности Право выбора в круге обязанностей
6. сфера деятельности Право избранности в круге обязанностей
7. сфера деятельности Право бога в круге обязанностей
8. сфера деятельности Право человека в круге обязанностей
9. эпиграф
10. сфера деятельности Право начала в круге обязанностей
11. сфера деятельности Право прав в круге обязанностей
12. сфера деятельности Религия в круге веры
13. сфера деятельности Вера в круге религии
14. сфера деятельности Идеология в круге бога
15. сфера деятельности Государственность в круге прав собственности
16. сфера деятельности Права собственности в круге удела
17. сфера деятельности Права практики в круге теории
18. сфера деятельности Права наведения в круге приведения
19. сфера деятельности Конец света в круге начала света
20. сфера деятельности Пролог в круге эпилога

ведущая иерархическая часть ТАКТИКА
1 раздел ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЮСТРАЦИИ И ЕЁ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. люстрация это мероприятие смены недобросовестных кадров порядочными путём доказательств недобросовестности первых и неопровержимых доводов в пользу вторых
2. иначе
3. не от тех можно избавиться и не тем довериться
4. актуально мероприятие люстрации во всех случаях состояния застоя закоренелости некачественного предоставления сферы деятельности
5. ибо
6. к случайностям и нужно относиться как к случайностям а к постоянству соответственно как к постоянству
7. и
8. если случай предоставляет обстоятельство то на него следует обращать внимание тут же во избежание его постоянства а не наращивать неугодные постоянства в тех иных сферах деятельности

2 раздел ОБЪЕКТ ЛЮСТРАЦИИ

1. люстрации подвергаются все сферы деятельности без исключения какой либо
2. ибо
3. каждая накладывает отпечаток на общее положение дел в обществе
4. и
5. непорядочность в какой либо что ложка дерьма в бочке состоявшегося мёда портит общее состояние слагающегося общества
6. но
7. последовательность люстрации начинается с головных сфер а уж потом и к подчинённым и к производным от них
8. иначе
9. добросовестным ногам томно будет под непорядочными головами как и томно добрым головам на худых ногах
10. так что
11. без установления иерархии в сфере деятельности общества порядок от производимой люстрации не установится
12. что так
13. порядок в производимой люстрации будет отсутствовать

3 раздел СУБЪЕКТ ЛЮСТРАЦИИ

1. субъект люстрации состоит из трёх положений исполняемое люстрацией исполняющие люстрацию контролирующие люстрацию
2. первое
3. положение исполняемого люстрацией предоставляет иерархию ответственности по сферам важности и приоритета под наполнение претензий и свидетельств недобросовестности в той иной позиции ну и конечно предложений порядочности и порядочных на предположительно освобождаемые места
4. заметьте
5. доступность участия и возможность никого не обойти вниманием
6. второе
7. в положении исполняющих люстрацию комиссия по защите прав потребителей той иной услуги в компетенции которой перепроверка получаемой информации и переоценивание стоимости подследственных так уж они ценны или так уж они обходятся обществу задорого
8. ну а
9. дабы её результаты не оказались безрезультатными её вердикт воплощается в жизнь комитетом люстрации в компетентности которого настоять на их исполнении
10. третье
11. в положении контролирующих само мероприятие люстрации находятся сами потребители которые в праве выложить претензию как к её комиссии так и к её комитету
12. тут уж
13. либо будет смена негодному либо за неимением лучшего коснеете в том же

4 раздел ПРЕДВАРЯЮЩИЕ ЛЮСТРАЦИЮ ЗАДАЧИ

задача первая
1. определиться с производством предоставления услуг люстрации
2. ибо
3. нынешнее голословное и напоминает больше нуждающихся в руководстве чем руководящихся виденьем предмета люстрации
задача вторая
1. определить категории иерархии и разместить в месте производства доступную обществу форму
2. на примере заготовки производства
3. http://godaltar.pro
задача третья
1. после того как определитесь и попытаетесь определить можно и объединиться для реализации проекта люстрации в структуру его
2. а до того
3. заправляйтесь искомым для выбора жертвы http://godaltar.pro/masterami/?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=21&tx_mmforum_pi1[fid]=24


510 31 1(проект Люстрация

Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами