Рейтинг: 10.50

Підтримка партії
Ви підтримуєте цю партію?
Підтримують: 143

Новини партії Всі
Субота, 19:12, 29.08.09
30 серпня 2009 року з нагоди 18-річчя незалежності України національно-демократичні сили Львівщини проводять всеобласне віче під гаслом "Захистимо демократію та незалежність".

Збори відбудуться в неділю, о 14 годині біля пам'ятника Кобзареві (Шевченку) у Львові.

Передає "Комітет захисту демократії" Національно-демократичних сил Львівщини   Далі

Конгрес Українських Націоналістів

Партія
Напрямок Націоналізм
Кількість членів23
Web сайтhttp://cun.org.ua/
Динаміка підтримки
Секунду, графік грузится...

Сучасна епоха – це доба самовизначення націй та становлення національних держав. В Україні національної держави Української Нації досі не створено. У боротьбі за її створення постала політична партія – Конгрес Українських Націоналістів.

Конгрес Українських Націоналістів є спадкоємцем національно-визвольних змагань українського народу та його найкращих представників: Є. Коновальця, С. Бандери, Р. Шухевича, С. Ленкавського, Я. Стецька, С. Стецько та інших.

Основою українського націоналізму як ідеології є творчість Тараса Шевченка, праці Миколи Міхновського, Дмитра Донцова.

У новітній добі Конгрес пов’язує своє буття із національно-визвольною боротьбою Організації Українських Націоналістів. На цій основі він формує свої ідеологічні та політичні цінності, продовжуючи суспільно-політичну діяльність на засадах українського націоналізму.

Конгрес Українських Націоналістів веде послідовну політичну боротьбу за побудову та утвердження самостійної соборної держави як Української Національної Держави, яка стане запорукою відродження та розквіту Української Нації.

Основними напрямами діяльності Конгресу є:

- утвердження українських національних цінностей серед широкого загалу українського суспільства;

- утвердження політичних, соціальних і культурних прав Української Нації;

- приведення до влади високоосвічених фахівців - патріотів;

- подолання наслідків колоніального минулого: космополітизму, зросійщення, комплексу меншовартості та інших.

- політичне забезпечення вільного всебічного розвитку і повного самовияву творчих і духовних сил Української Нації, її утвердження в колі волелюбних народів світу як повноцінного суб’єкта історії.


Основою ідеологічної доктрини Конгресу є український націоналізм.

Український націоналізм - це цілісна ідеологія і політичний рух, що історично зродилися з внутрішньої природи Української Нації і є великою рушійною силою, яка гуртує, дисциплінує, скеровує націю на досягнення спільної мети.

Український націоналізм завжди був і залишається вирішальною силою у боротьбі за свободу Української Нації.

Українському націоналізму притаманна глибока органічність, традиційність, які виходять з основ буття Української Нації, її культури та психології. Визначальною ознакою українського націоналізму є його націозахисна, всеохопна дія. Український націоналізм завжди був надійним муром самозахисту Української Нації і Держави. Світоглядно український націоналізм виходить із засад глибокої віри в Бога, яка спрямовує людську чинність на творення Добра і протистояння злу.

Націоналізм плекає ідеал Людини-Лицаря.

Почуття націоналізму притаманне кожному народу, воно властиве кожній свідомій і розвиненій людині.

Націоналізм поборює ті суспільно-політичні теорії і рухи, які у своїх засадах є деструктивними та дезорієнтуючими. За своєю суттю український націоналізм є ідеєю і рухом революційним, тобто таким, що за будь-яких умов, серед будь-яких обставин і перешкод ніколи не зупиниться у своєму прямуванні до досягнення основної мети.

Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.