Рейтинг: 13.48

Підтримка партії
Ви підтримуєте цю партію?
Підтримують: 99

Політична партія "Україна Соборна"

Партія
Напрямок Націоналізм
Кількість членів15
Web сайтhttp://www.soborna.org.ua
Динаміка підтримки
Секунду, графік грузится...

ЗАСНОВАНА
Політична партія "Україна Соборна" заснована у лютому 2005 року за ініціативи громадських та політичних діячів, об'єднаних спільним баченням майбутнього нації та держави, які сповідують державницькі переконання, спільні суспільні і моральні цінності, та дотримуються спільного кодексу честі.

ЗАРЕЄСТРОВАНА
Міністерством юстиції 24 березня 2005 р.

ГОЛОВА ПАРТІЇ
ЯХЕЄВА Тетяна Михайлівна

ВИЩІ КЕРІВНІ ОРГАНИ
З'їзд, Центральна координаційна Рада

УЧАСТЬ У ВИБОРАХ
Брала участь у парламентських виборах 2006 та 2007 років у складі Українського Народного Блоку.

МЕТА
Метою створення партії є формування в Україні впливової патріотичної політичної сили, яка б об'єднала всіх небайдужих до долі країни і нації, відновила в суспільстві авторитет державницьких сил і стала провідною в здобутті реального суверенітету Української держави та справжнього народовладдя.

ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ
До створення партії нас спонукала перманентна і системна суспільно-політична криза в Україні та усвідомлення внутрішніх і зовнішніх небезпек та загроз народові та державі, серед яких:

розпорошеність, чвари та протистояння в середовищі традиційних національно-демократичних сил;
корумпованість державного апарату;
недієздатність влади;
дискредитований парламент;
зростаюча соціальна нерівність;
неефективна економіка;
тліючий сепаратизм;
некерована еміграція та імміграція;
наростаючі світові кризи - економічна, ресурсна, продовольча та енергетична.

ОЦІНКА ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ
Партія вважає, що на сьогодні політику в Україні визначають олігархічні космополітичні угрупування промосковської та іншої антиукраїнської орієнтації, для яких головне – непримиренна боротьба за владу, за посади, за безконтрольний доступ до державних ресурсів. Їхні виборчі технології ведуть до кризи державності, оскільки роздмухують ненависть у суспільстві, розмежовують українців на «своїх» і «чужих» за мовними, конфесійними чи географічними ознаками, сегментують націю та державу.

Партія відзначає, що національно-демократичні, державницькі політичні сили, які відіграли вирішальну роль у створенні незалежної Української держави та формуванні стратегічних підвалин її політики, розчинилися в ліберально-космополітичних блоках, так і не набувши провідної ролі в суспільстві. Відсутність в українському суспільстві впливової україно-центричної політичної сили державницького спрямування позбавляє український народ можливості реалізувати конституційне право формувати народну владу, продукує нові кризи та загрожує Соборності Української держави.

Партія наголошує, що причинами кризи у середовищі українських сил є відсутність спільної для всіх ідеологічної доктрини та чітко сформульованої стратегії розвитку країни, а також недалекоглядність, користолюбство, політичний конформізм та егоїзм окремих політичних лідерів. Через подвійні політичні і моральні стандарти національне піднесення кінця 80-х, початку 90-х років не завершилося остаточним становленням суверенної держави та її інститутів, не було вчинено люстрацію, не проведено адекватних змін соціально-економічної системи.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.