Рейтинг: 28.49

Підтримка партії
Ви підтримуєте цю партію?
Підтримують: 107

Новини партії Всі
Субота, 14:50, 03.12.11
КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ ОТМЕНИТЬ ДЕПУТАТСКУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

В пятницу, 2 декабря, Компартия, реализуя свои программные положения и предвыборные обещания, реализуя волю наших избирателей, а также требования большинства граждан Украины и в соответствии со статьей 154 Конституции Украины направила народным депутатам для ознакомления и поддержки текст законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом заявил лидер украинских коммунистов, руководитель фракции Компартии Петр Симоненко.

Петр Симоненко ...   Далі

Комуністична партія України (АРХІВ)

Партія
Напрямок Комунізм
Кількість членів44
Web сайтhttp://www.kpu.net.ua/
Динаміка підтримки
Секунду, графік грузится...

Комуністична партія України (надалі — Компартія України, або КПУ) є політичною організацією, яка об’єднує на добровільних засадах громадян України — прихильників комуністичної ідеї. Вона є спадкоємицею ідей і традицій Комуністичної партії України, що діяла до незаконної заборони у серпні 1991 року і заборона діяльності якої рішенням Конституційного Суду України від 27 грудня 2001 року визнана неконституційною.

Комуністична партія України виражає інтереси трудящих — робітників, селян, інтелігенції, військовослужбовців, молоді, безробітних, пенсіонерів, організує їх на захист цих інтересів.

Виходячи з історичної перспективи прогресу людської цивілізації, партія виступає за соціалістичну спрямованість розвитку суспільства, утвердження в ньому гуманістичних, демократичних, колективістських засад, верховенства Закону, забезпечення рівності прав громадян.

КПУ виступає проти будь-яких форм експлуатації, націонал-екстремізму і шовінізму.

Компартія своєю діяльністю сприяє формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах, формує громадську думку шляхом роз’яснення населенню положень своєї Програми.

КПУ співпрацює з громадськими і політичними організаціями, які відстоюють принципи соціальної справедливості, справжнього народовладдя у формі Рад виступає за згуртування у братерському союзі на нових засадах народів незалежних держав, що утворилися в межах колишнього СРСР, зміцнює інтернаціональну солідарність з комуністичними партіями і трудящими інших країн.

У розробці своєї політики і практичній діяльності партія керується вченням Маркса — Енгельса — Леніна, яке творчо розвивається і збагачується досягненнями сучасної науки, досвідом світового комуністичного і робітничого руху, спирається на демократичні і гуманістичні традиції народу України.

Стратегічні завдання визначаються Програмою Комуністичної партії України, тактичні — з’їздами партії та її Центральним Комітетом.

Для досягнення програмних цілей і тактичних завдань КПУ:

— вільно проводить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією та чинним законодавством України;

— бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших представницьких органів влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, в загальнодержавних та місцевих референдумах;

— у своїй діяльності використовує державні засоби масової інформації, а також засновує власні засоби масової інформації;

— ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні і діяльності;

— публічно викладає і відстоює свою позицію з питань державного і суспільного життя;

— бере участь в обговоренні та оприлюднює і обґрунтовує критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації;

— здійснює опозиційну діяльність;

— вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції для розгляду відповідними органами в установленому порядку;

— відстоює права, свободи, соціальні, економічні, культурні та інші інтереси членів КПУ та її прихильників.

Діяльність партії здійснюється на основі Статуту, програмних і нормативних документів у відповідності з Конституцією і законами України і поширюється на всю територію України.

Офіційна назва партії — Комуністична партія України (Компартія України, або КПУ).

Місце перебування керівних органів КПУ – місто Київ.

Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.